outlined text BE EN- title voor hero - filled text 

subtitle
baseline

hero text

dit is een quote
Isabelle , author headline

Dit is een heading 2

Dan komt hier de gewone tekst (type Normal)

Header 

fdsqgqbgq